Navigácia

                     

Trnavský samosprávny kraj

              zriaďovateľ SPŠ

Pondelok 18. 12. 2017
Počet návštev: 8300260

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 18.12.2017)
Richard Močko (I.S)
David Orešanský (I.M)
Pozajtra (Streda 20.12.2017)
Filip Sokol (I.EA)

PARTNERI

SPŠ v spolupráci s firmou Toma Trading s.r.o. Trnava zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo a Mechatronika

SPŠ v spolupráci s firmou ZF Slovakia a.s. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Strojárstvo

SPŠ v spolupráci s firmou SUPRATEK s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Mechatronika

SPŠ v spolupráci s firmou REVOL TT Consulting s.r.o. zabezpečuje odbornú prax študentov 4. ročníka v odbore Mechatronika

Podpora súťaživých študentov z odboru Elektrotechnika-odborné exkurzie a projekty * Najlepší nápad*, *4E.ON*

Junior Achiement zabezpečuje pre študentov v odboroch TIS a OP projekt: Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Rada rodičov a Stredná priemyselná škola v Trnave Vás srdečne pozýva na 23. Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy.

  Miesto konania: v priestoroch školy SPŠ Trnava, Komenského 1

  Dátum konania: 9.2.2018 so začiatkom o 19.00 h.

  Do tanca a spevu bude hrať: DJ Marián Kukla a hudobná skupina Malokarpatská kapela

  Cena vstupenky: 25 € (V cene je zahrnutá 2x večera, prípitok, káva s múčnikom, minerálka a fľaša vína na dvojicu) K dispozícii bude bufet.

  Objednávanie vstupeniek: buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp. e-mailom na sps@spstt.sk – do predmetu uveďte „Ples

 • Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 7.2.2017v čase od 8.00 - do 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.

 • V termíne od 12. - 13.12. 2017 sa uskutoční na našej škole predaj domácich koláčikov formou dobrovoľného príspevku. Výťažok bude venovaný deťom z Krízového strediska v Trnave. Ďakujeme študentom za organizovanie podujatia a za prejav solidarity deťom, ktoré namajú momentálne svoj domov. Foto

 • Dňa 6.12.2017 našu školu navštívila vzácna návšteva z neba ale i z podsvetia. Ako to v tento deň vyzeralo v našich triedach a učebniach, si môžete prezrieť na fotografiách. Foto

 • Máme 1. a 2. miesto v súťži ZENIT v elektrotechnike a ZENIT v strojárstve. Naši úspešní študenti sú:

  ZENIT v strojárstve kategória A

  1. miesto - Filip Králik (III.SP), 2. miesto - Marián Paldan (IV.S) Diplom

  ZENIT v strojárstve kategória C

  1. miesto - Matúš Cintula (IV.S), 2. miesto - Ondrej Maška (IV.S)

  ZENIT v elektrotechnike kategória A

  1. miesto - Adam Bavolár (IV.EB),

  ZENIT v elektrotechnike kategória B

  2. miesto - Martin Kuchar (I.M)

  Blahoželáme!

 • Dňa 28. 11. 2017 sa našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník a víťazov 1. a 2. ročníka. Po sčítaní bodov z písomnej a ústnej časti sa určilo nasledovné poradie:

  1. Mário Püšpöky 4. M
  2. Jakub Martinovič, Jakub Oravec 4. EB
  3. Natália Rakovická EA

  Všetkým umiestnením blahoželáme a ďakujeme za účasť, príjemnú atmosféru a snahu. Víťaz školského kola postupuje do obvodného kola. Foto

 • Volejbalový turnaj "Deň študentstva"

  Naša škola reprezentovaná študentami Luciou Šavadínovou II.PT, Bibianou Martinovičovou IV.T, Martinom Barbasom IV.EA, Erikom Klimom IV.EA, Jakubom Peškom I.P, Dominikom Peňakom II.EA, Marcelom Lackovičom III.M, Kristianom Nemčekom II.M, Pavlom Tarandom III.SP a Dominikom Silným II.PRO sa umiestnila na 1. miesto vo volejbalovom turnaji organizovaným SPŠ stavebnou pri príležitosti "DŇA ŠTUDENTSTVA". Blahoželáme. Diplom

 • V dňoch 6. a 7.11.2017 sa uskutočnila medzinárodná informaticko-logická súťaž iBobor.

  V kategórii Junior sa 4 naši žiaci stali úspešnými riešiteľmi:

  Matej Bennár II.M, Marek Kleiman I.EA, Samuel Ušák I.EB, Martin Kuchar I.M.

  V kategórii Senior sme mali úspešných riešiteľov až 7:

  Adam Bavolár IV.EB, Martin Barbas IV.EA, Ondrej Grajciar IV.S, Patrik Tóth IV.S, Dominik Vyskoš IV.EA, Erik Srnák, III.EA, Jakub Benko, III.EB.

  Adam Bavolár sa zároveň stal víťazom tejto súťaže s plným počtom bodov.

 • Dňa 14. novembra 2017 sa o 17,00 hod. uskutoční v jednotlivýchtriedach rodičovské združenie . O 18,00 hod. sa rodičia môžu individuálne informovať o prospechu, správaní a dochádzke u jednotlivých pedagógov.

 • Dňa 24. októbra 2017 sa v škole uskutočnil šachový turnaj. Z celkového počtu 32 účastníkov sa najlepšie umiestnili:

  1. miesto Jakub Martinovič IV. EB
  2. miesto Šimon Talapa IV. P
  3. miesto Tomáš Barkoczi II. S

  Víťazom gratulujeme! Foto

 • 26.10. 2017 je "veľkým dňom" pre prvákov našej školy. Starší študenti prijmú študentov prvých ročníkovv medzi seba. Rezonujúcou témou tohtoročných beánií je tanec. Začíname vo štvrtok 26.10.2017 o 16,00 hod. Program je nasledujúci:

  ♦ privítanie prvákov
  ♦ imatrikulačný sľub
  ♦ diskotéka.

  Prajeme príjemnú zábvu a veľa pekných zážitkov.Foto

 • Nové auto Citroën C3

  Trnavská automobilka darovala štyri vozidlá Citroën C3 štyrom odborným školám

  Trnava, 4. októbra 2017 – Trnavská automobilka PSA Groupe  darovala štyrom vybraným odborným školám vozidlo na pedagogické účely z radov najnovšieho modelu Citroën C3. Ide o vozidlá, ktoré boli v Trnave vyrobené v rámci pred sériovej výroby.
  V školách sa stanú súčasťou praktického vyučovania a budú slúžiť na zlepšenie vedomostí o konštrukcii motorov, funkčnosti autotronických (elektronických) systémov a ďalších prvkoch novej generácie automobilov. Školy boli vybrané ako  partnerské školy v rámci spolupráce v súlade s praktickým vyučovaním s PSA Groupe Slovakia.

 • Dňa 5.10.2017 sa na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave konal mix-vojebalový turnaj ku Dňu župy. Spomedzi 4 družstiev trnavských stredných škôl sa naši  študenti umiestnili na I. mieste. Blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy. Diplom

   

   

 • Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže "Kraj, ktorý je mojím domovom" organizované Trnavským samosprávnym krajom. Naša škola sa umiestnila na 1. mieste a postupujeme do krajského kola. O víťazstvo sa zaslúžili nasledovní študenti: Fitoš M. (III.M), Hruška M. (III.M), Benko J. (III.EB), Trnavská N. (III.EB), Nemček K. (II.M), Pastieriková E. (II.M), Bíro P. (II.EB), Mrva G. (II.EB), Velidký T. (II.EB) . Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme.smiley

 • Vážení rodičia,

  pozývame vás na rodičovské združenie v škol. roku 2017/2018, ktoré sa bude konať v utorok 26.9.2017 o 16:00 hod. v triedach. Program:

   

  • triedne schôdze rodičov a voľba zástupcov rodičov jednotlivých tried do rodičovskej rady,
  • informácie o prospechu žiakov,
  • zasadnutie novozvolenej Rady rodičov o 16,30 h v učebni č. 18 na prízemí a návrh dobrovoľného členského príspevku Rady rodičov,
  • v spoločenskej miestnosti o 16,45 h. schválenie dobrovoľného príspevku plenár
 • Tento rok sme sa snažili zabojovať na súťaži SYGA (Siemens Young Generation Award), ktorú organizuje spoločnosť Siemens. V dňoch 20.4. 2017 až 21.4.2017 sa konal v Bratislave vo vedeckom centre Aurelium, už 14. ročník tejto súťaže. Hlavnou témou bola digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby. Do celoslovnkého finále postúpili aj naši dvaja študenti Adam Bavolár a Maroš Vala z triedy III.EB s prácou Automatické riadenie parkoviska.  Viac ... 


 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Štátneho inštitútu odborného vzdelávania udelilo nášmu študentovi Tadeášovi Horňákovi z triedy  IV.M  diplom za 2. miesto na 39. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ v odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava. Blahoželáme!smiley Viac ...

   

 • Zápis pozvaných uchádzačov sa uskutoční v utorok (16.5.) a v stredu (17.5.2017) v čase od 8,00-do16,00 h.

  Platné výsledky prijímacieho konania

  Obchod a podnikanie

  Mechatronika

  Elektrotechnika

  Strojárstvo

  Programátor ob. a zváracích strojov a zariadení

 • Milí maturanti,

  od pondelka 24.4.2017 do piatka 28.4.2017 prebieha praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Jej organizáciu nájdete na nasledovných odkazoch:

  PČOZ MS  elektrotechnika mechatronika

  obchod a podnikanie

  strojárstvo TIS

   

 • Milí deviataci,

  kritériá prijímacieho konania na našu školu nájdete najrýchlejšie tu! V tomto období spracovávame vaše prihláky a chystáme pozvánky na prjímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9.5.2017 (1.termín) a 11.5.2017 (2.termín). V prípade, že máte obidve prihlášky na našej škole, zúčastníte sa prijímacích skúšok jeden krát a to 9.5.2017 (1.termín). Uchádzači,ktorí uspeli v Tesstovaní 9 na 90% a viac z oboch predmetov, budú prijatí bez prijímacích skúšok. 

   

 • Dňa 18.1.2017 sa náš študent Mário Püšpöky /III.M/ zúčastnil okresného kola Olympiády z anglického jazyka, kde sa v kategórii 2D umiestnil na prvom mieste. Tešíme sa spolu s ním a blahoželáme.smiley

 • Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 5.10.2017 v čase od 8.00 - do 13,00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od  vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.angel

 • Dňa 11.2.2016 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády z NEJ, kde v kategórii 2D obsadil náš študent Andrej Polednák (IV.ES) 2.miesto a dňa 10.2.2016 na krajskom kole anglickej olympiády sa na 2. mieste umiestni Andrej Remenár (I.EA).  Blahoželáme yes diplom1 diplom2

   

 • 22. REPREZENTAČNÝ PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

  Chceme sa zabaviť a vzájomne sa bližšie spoznať. Srdečne Vás pozývame na ples, ktorý usporiadame v priestoroch SPŠ Trnava na Komenského ulici č. 1 dňa 10. februára 2017 so začiatkom o 19:00. Do tanca a do spevu nám bude hrať DJ KUKLA a hudobná skupina Malokarpatská muzika. Cena vstupenky je 20,- EUR. V cene je zahrnutá večera, prípitok, káva s múčnikom, minerálka a fľaša vína pre dvojicu. K dispozícii bude bufet.

  Týmto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám Vašu účasť oznámili čo najskôr a to buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp. e-mailom na sps@spstt.sk; do predmetu uveďte „PLES“. V prípade želania radi zabezpečíme spoločný stôl pre väčšie skupiny (stoly budú pre 6 – 8 osôb). Súčasťou programu bude možno aj tombola, preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť, aby ste nám podľa svojich možností pomohli s jej zabezpečením a to formou sponzorských darov, za ktoré Vám už teraz vopred ďakujeme.

 • Máme prvé (Samuel Vidlička IV.ES)  a druhé (Matúš Stiller  IV.ES) miesta v krajskom kole súťaže ZENIT v strojárstve. Blahoželáme! foto

 • Dňa 8.12.2015 bola naša škola poctená návštevou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera.  V našej spoločenskej miestnosti sa zúčastnil porady s riaditeľmi SOŠ, gymnázií a obchodných akadémií Trnavského samosprávneho kraja. Minister si prezrel učebne vybudované firmou Peugeot Citroën Automobiles – Slovakia a školské dielne. Foto