Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  11
  14
  18
  4
  41/I IV.M
  42/I IV.MS
  43/I II.P
  44/I II.EA
  45/I II.EB
  46/I II.T
  47/I III.EA
  55/II IV.T
  58/II IV.P
  59/II IV.EA
  6
  60/II II.M
  61/II I.PRO
Fanta
  62/II I.PT
  63/II I.S
  66/II I.EA
  67/II III.M
  7/p
  70/II I.EB
  82/III IV.EB
  83/III III.T
  84/III III.P
  85/III II.SP
  86/III III.EB
  87/III I.M
  90/III III.S
  CNC1
  D17
  D19 učebňa STT
  DM 28/I
  DM 32/I
  DM 36/1
  DM 49/II
  DM 53/II
  DM 62/III
  DM58
  DM59
  DM61
  EKO1 EKO1
  peugeot1
  peugeot2
  peugeot3
  učebňa STT D 16
  VYT1
  VYT2
  VYT3
  VYT4
  VYT5
  VYT6

© aScAgenda 2017.0.1049 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017