Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  11
  14
  18
  4
  41/I I.EB
  42/I I.S
  43/I III.P
  44/I III.EA
  45/I III.EB
  46/I III.T
  47/I IV.EA
  55/II I.PRO
  58/II I.P
  59/II I.EA
  6
  60/II III.M
  61/II II.PRO
  62/II II.PT
  63/II II.S
  66/II II.EA
  67/II IV.M
  7/p
  70/II II.EB
  82/III I.M
  83/III IV.T
  84/III IV.P
  85/III III.SP
  86/III IV.EB
  87/III II.M
  90/III IV.S
  CNC1
  D17
  D19 učebňa STT
  DM 28/I
  DM 32/I
  DM 36/1
  DM 49/II
  DM 53/II
  DM 62/III
  DM58
  DM59
  DM61
  EKO1 EKO1
  peugeot1
  peugeot2
  peugeot3
  učebňa STT D 16
  VYT1
  VYT2
  VYT3
  VYT4
  VYT5
  VYT6

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.03.2018