Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.EA Triedny učiteľ Ing. Mária Medová
I.EB Triedny učiteľ Ing. Monika Snopková
I.M Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Oravcová
I.P Triedny učiteľ Ing. Alena Francúzová
I.PRO Triedny učiteľ Ing. Tomáš Sitta
I.S Triedny učiteľ Mgr. Eva Bareková
II.EA Triedny učiteľ Mgr. Jana Hlinčíková
Učebňa 66/II
II.EB Triedny učiteľ Mgr. Beáta Izakovičová
Učebňa 70/II
II.M Triedny učiteľ Ing. Elena Melicherčíková
Učebňa 87/III
II.PRO Triedny učiteľ Ing. Petr Čmilanský
Učebňa 61/II
II.PT Triedny učiteľ Ing. Viola Sittová
Učebňa 62/II
II.S Triedny učiteľ Mgr. Lucia Turzerová
Učebňa 63/II
III.EA Triedny učiteľ Ing. Ján Kvasničák
Učebňa 44/I
III.EB Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Prochyrová
Učebňa 45/I
III.M Triedny učiteľ Mgr. Janka Krištienová
Učebňa 60/II
III.P Triedny učiteľ PhDr. Zdena Zimanová
Učebňa 43/I
III.SP Triedny učiteľ Ing. Xénia Strmenská
Učebňa 85/III
III.T Triedny učiteľ Ing. Miriam Ambrušová
Učebňa 46/I
IV.EA Triedny učiteľ Mgr. Viera Jurinová
Učebňa 47/I
IV.EB Triedny učiteľ Ing. Jozef Augustín
Učebňa 86/III
IV.M Triedny učiteľ Mgr. Renáta Olexová
Učebňa 67/II
IV.P Triedny učiteľ Ing. Jana Čechovičová
Učebňa 84/III
IV.S Triedny učiteľ Ing. Peter Sitta
Učebňa 90/III
IV.T Triedny učiteľ Mgr. Hana Horecká
Učebňa 83/III

© aScAgenda 2018.0.1059 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2017