Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hlinčíková
Učebňa 66/II
I.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Izakovičová
Učebňa 70/II
I.M Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Melicherčíková
Učebňa 87/III
I.PRO Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Petr Čmilanský
Učebňa 61/II
I.PT Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viola Sittová
Učebňa 62/II
I.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Turzerová
Učebňa 63/II
II.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Kvasničák
Učebňa 44/I
II.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Prochyrová
Učebňa 45/I
II.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Krištienová
Učebňa 60/II
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zdena Zimanová
Učebňa 43/I
II.SP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Xénia Strmenská
Učebňa 85/III
II.T Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miriam Ambrušová
Učebňa 46/I
III.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Jurinová
Učebňa 47/I
III.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Augustín
Učebňa 86/III
III.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Olexová
Učebňa 67/II
III.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Čechovičová
Učebňa 84/III
III.S Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Sitta
Učebňa 90/III
III.T Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Horecká
Učebňa 83/III
IV.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Medová
Učebňa 59/II
IV.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Oravcová
Učebňa 82/III
IV.M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Brestovanská
Učebňa 41/I
IV.MS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Murínová
Učebňa 42/I
IV.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Silná
Učebňa 58/II
IV.T Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Bakošová
Učebňa 55/II

© aScAgenda 2017.0.1049 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017