Navigácia

 • Uchádzači o štúdium na našej škole

  Milí deviataci,

  kritériá prijímacieho konania na našu školu nájdete najrýchlejšie tu! V tomto období spracovávame vaše prihláky a chystáme pozvánky na prjímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9.5.2017 (1.termín) a 11.5.2017 (2.termín). V prípade, že máte obidve prihlášky na našej škole, zúčastníte sa prijímacích skúšok jeden krát a to 9.5.2017 (1.termín). Uchádzači,ktorí uspeli v Tesstovaní 9 na 90% a viac z oboch predmetov, budú prijatí bez prijímacích skúšok. 

   

 • Praktická maturita

  Milí maturanti,

  od pondelka 24.4.2017 do piatka 28.4.2017 prebieha praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Jej organizáciu nájdete na nasledovných odkazoch:

  PČOZ MS  elektrotechnika mechatronika

  obchod a podnikanie

  strojárstvo TIS

   

 • Rodičovské združenie

  Výbor rady rodičov zvoláva v utorok 11.4.2017 o 17.00 hod. triedne schôdze ZR. Na programe sú informácie triedneho učiteľa a diskusia. Od 18.00 hod. je možé individuálne sa informovať o prospechu žiakov u vyučujúcich v triedach na I. poschodí.

 • Anglická olympiáda

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt anglická olympiáda obrázky png Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prebehlo v dvoch termínoch. 7.11.2016 si zmerali svoje vedomosti žiaci 1. a 2. ročníkov a 11.11.2016 prví traja z tohto kola súťažili so žiakmi 3. a 4. ročníka.
  Po náročnom teste 10 najlepších postúpilo do ďalšieho kola, kde po vylosovaní poradového čísla prichádzali po jednom a preverovali si svoje komunikačné schopnosti v opise obrázkov a konverzácii s anglicky hovoriacim lektorom - Jonathon Chambers a p. profesorkou Mgr. Luciou Turzerovou.

  Po sčítaní bodov z písomnej a ústnej časti (40+20 bodov) sa určilo poradie tých najlepších:

  1.miesto Mário Puspoky z triedy 3.M
  2.miesto Boris Červený z triedy 4.P
  3.miesto Daniel Horník z triedy 1.M

  Cenu sympatie, získala Kristína Mokrá z triedy 4T. Víťazi boli odmenení diplomom a vecnou cenou. Viac...

   

 • Deň narcisov

  Po ročnej prestávke sa naša škola opäť zapojila do organizácie podujatia "Dňa narcisov". V piatok 7.4.2017 študenti  s koordinátorkou  profesorkou Vierou Jurinovou uskutočnili finančnú zbierku pre ľudí chorých na rakovinu. Ďakujeme našim študentom a ostatnej širokej verejnosti za podporu tejto solidárnej a humánnej myšlienky.

 • Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka

  Dňa 18.1.2017 sa náš študent Mário Püšpöky /III.M/ zúčastnil okresného kola Olympiády z anglického jazyka, kde sa v kategórii 2D umiestnil na prvom mieste. Tešíme sa spolu s ním a blahoželáme.smiley

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 17.2.2017 v čase od 8.00 - do 12,30 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od  vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.angel

 • Naše študentské firmy na vianočných trhoch
  Študentská firma Puzzle, JA Firma sa 10. 12. 2016  zúčastnila Vianočných trhov v obci Zvončín. Dňa 15. 12. 2016 sa zúčastnia študentské firmy Puzzle, JA Firma a NurWir, JA Firma Študentských vianočných trhov, ktoré organizuje VUC Trnava vo svojich priestoroch na Starohájskej ulici. Foto

   
 • Ples rodičov a priateľov školy

  22. REPREZENTAČNÝ PLES RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

  Chceme sa zabaviť a vzájomne sa bližšie spoznať. Srdečne Vás pozývame na ples, ktorý usporiadame v priestoroch SPŠ Trnava na Komenského ulici č. 1 dňa 10. februára 2017 so začiatkom o 19:00. Do tanca a do spevu nám bude hrať DJ KUKLA a hudobná skupina Malokarpatská muzika. Cena vstupenky je 20,- EUR. V cene je zahrnutá večera, prípitok, káva s múčnikom, minerálka a fľaša vína pre dvojicu. K dispozícii bude bufet.

  Týmto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám Vašu účasť oznámili čo najskôr a to buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp. e-mailom na sps@spstt.sk; do predmetu uveďte „PLES“. V prípade želania radi zabezpečíme spoločný stôl pre väčšie skupiny (stoly budú pre 6 – 8 osôb). Súčasťou programu bude možno aj tombola, preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť, aby ste nám podľa svojich možností pomohli s jej zabezpečením a to formou sponzorských darov, za ktoré Vám už teraz vopred ďakujeme.

 • Dobročinnosť

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zbierka potravin    Advent sa v SPŠ sa už tretí rok nesie v duchu motta – Aby ľuďom na ľuďoch záležalo. Naši žiaci sa spolu s pedagógmi  sa zapojili do dvoch charitatívnych zbierok. Viac

 • Krajské kolo ZENIT 2016-2017

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zenit logo súťaž   V stredu 30.11.2016 sa v STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE TECHNICKEJ V GALANTE konalo krajské kolo  súťaže Zenit v strojárstve. Našu školu reprezentovali v kategórii A Ondrej Grajciar /III.S/ - obsadil 1. miesto, Martin Hrčka /III.S/ - obsadil 2. miesto, v kategórii B2 Dalibor Drgoň /II.SP/. O deň neskôr sa v SOŠ elektrotechnickej v Trnave uskutočnil XXXIII. ročník súťaže Zenit v elektronike. Prvé miesto v kategórii A obsadil Adam Bavolár /III.EB/ a prvé miesto v kategórii B obsadil Matej Fitoš /II.M/. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole SOČ.yes Foto

 • Kraj, ktorý je mojím domovom

  Dňa 3. 11. 2016 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže. Rreprezentovali nás študenti: Nina Trnavská, Jakub Benko a Mário Hruška. Spomedzi zúčastnených stredných škôl v krajskom kole sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Viac ...    Foto

   

 • iBobor

  V dňoch 7. - 8. 11. 2016 sa uskutočnila informaticko – logická súťaž iBobor. Z našej školy sa zúčastnilo 13  žiakov v kategórii Junior a 16 žiakov kategórie Senior.

  V rámci školy bolo umiestnenie nasledovné:

  Kategória Junior:

  1. Peter Bílik, I. EB
  2. Patrik Bíro, I. EB
  3. Eva Sedláková, I. S

  Kategória Senior:

  1. Patrik Tóth, III. S
  2. – 4.Martin Barbas, Erik Klimo, Dominik Vyskoč, všetci III. EA                                        
 • Jazyková škola

  Jazyková škola pri Strednej priemyselnej škole ponúka študentom stredných škôl v rámci Trnavského samosprávneho kraja jazykové kurzy pod vedením učiteľov SPŠ. Viac

 • Beánie 2016

  Milí študenti!

  Dňa 26. októbra 2016 sa v našej škole konala Beánia. Tretiaci, ktorí Beánie organizovali, sa inšpirovali známou TV show. Názov našej Beánie bol ,, Tvoja trieda znie povedome."
  Prváci si vylosovali názov kapely, ktorú mali stvárniť počas svojho vystúpenia.
  Sprievodcami programu boli moderátori Dominika Hrúzová z III. P a Martin Püšp
  ӧ
  ky z III. EB. Viac

   

 • Vzdelávací program JA Slovensko

  Aj v tomto školskom roku 2016/2017 je  naša škola je zapojená do vzdelávacích programov JA Slovensko. Prostredníctvom programov JA Slovensko ponúkame žiakom aj podnikateľské vzdelávanie, finančnú gramotnosť, či zručnosti pre zamestnateľnosť. Sme zapojení do programov:

  - JA Aplikovaná ekonómia
  - JA Etika v podnikaní. Plagát

   

   
 • Deň otvorených dverí 6.10.2016

      Dňa dňa 6.10.2016 v čase od 8.00 - do 12.00 h. sa uskutočnil na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave Deň otvorenýcyh dverí. Rodičom a deviatakom sme poskytli dôležité informácie o študijných odboroch, previedli sme ich našimi priestormi a odbornými učebňami a oboznámili sme ich s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Za návštevu verejnosti ďakujeme. Foto

 • XXIX. ročník Stredoškolského pohára ako Memoriál Františka Gažu

  Dňa 5.10.2016 sme sa stali víťazmi Stredoškolského pohára - Memoriál prof. Františka Gažu, ktorého usporiadateľmi bola naša škola a Školský atletický klub SPŠ Trnava. Na prvom mieste sa umiestnila Stredná priemyselná škola Trnava, na druhom mieste sa umiestnila Stredná priemyselná škola stavebná a bronz získalo družstvo Obchodnej akadémie Trnava. Blahoželáme!

 • Literárne súťaže

  Opäť sme úspešní... ;)

  Naši žiaci sa zúčastnili literárnej súťaže v sci-fi poviedke Keď si vymýšľam a obsadili krásne miesta:
  1. miesto Katarína Dudová ( IV.PA)
  3. miesto Dávid Drobný ( II.EB )
                      3. miesto Erik Matovič (II.EB )
  Aj najlepší recitátor je tiež z našej školy!
  V súťaži Hollého pamätník získal 1. miesto Lukáš Poláček ( 1.P ) a za recitáciu duchovnej lyriky si z Dilongovej Trstenej odniesol cenu poroty. Zo srdca im blahoželáme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu našej školy!
 • Klokan

  Dňa 21. marca 2016 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický klokan. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

  1. a 2. ročník - 11 žiakov
  3. a 4. ročník - 9 žiakov

  Žiak Patrik Tóth  z triedy 2. S sa umiestnil na 1. mieste s plným počtom bodov. Víťazovi gratulujeme.