Navigácia

 • OZNAM PRE POSTUPUJÚCICH DO KRAJSKÉHO KOLA SOČ

   

  Súťažné práce v jednom vyhotovenív hrebeňovej väzbe spolu s CD prineste do 16. marca 2018 (PIATOK) do 12:00

  do laboratória elektrotechniky (prízemie PSA prvé dvere vpravo koordinátorke SOČ Ing. Medovej)

  Na obálke práce uveďte:

  STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ, NÁZOV PRÁCE, ČISLO A NÁZOV KATEGÓRIE (PODĽA ZOZNAMUna strane POSTUP DO KK SOČ)

  Zároveň si tu vypíšete elektronickú prihlášku, do ktorej treba skopírovať vašu prácu v elektronickej podobe.

   

  Termín konania KKSOČ:              6. apríl 2018

  Miesto konania:                            Stredná odborná škola

  V.P. Tótha 31Senica

 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.

  Dňa 14.2.2018 sa na našej škole uskutoční Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Je to jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D) a má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a celoštátne). Veríme, že pre účastníkov krajského kola vytvoríme  na našej škole príjemnú atmosféru.

 • Školské kolo SOČ

  Dňa 23.1.2018 sa na našej škole uskutočnil 40. ročník SOČ. Do súťaže sa zapojilo 77 žiakov, ktorí súťažili v 6. tich kategŕiách a svoje práce prezentovali pred 7 komisiami. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6. apríla 2018 v SOŠ v Senici, postupujú prví dvaja z každej kategórie, ktorí si pripravia 2 kópie dokumentácie a prácu na CD (odovzdať do 15.3.2018 koordinátorke SOČ - Ing. Márii Medovej).  Výsledkovú listinu si môžete prezrieť tu.
    Výrobky mechatronikov**** elektrotechnikov
     

 • Okresné kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

  Dňa 18. januára 2018 nás reprezentoval Kristián Haraj (IV.EB) na okresnom kole nemeckej olympiády, kde sa umiestnil na 1. mieste. Patrí mu naše uznanie. Blahoželáme. Diplom

  Dňa 17. januára 2018 sa zúčastnil Mário Püspöky  (IV.M) - víťaz školského kola - okresného kola olympiády v anglickom jazyku, kde sa umiestnil na 3. mieste. Patrí mu naše blahoželanie. Diplom

 • Ples

  Rada rodičov a Stredná priemyselná škola v Trnave Vás srdečne pozýva na 23. Reprezentačný ples rodičov a priateľov školy.

  Miesto konania:  v priestoroch školy SPŠ Trnava, Komenského 1

  Dátum konania:  9.2.2018 so začiatkom o 19.00 h.

  Do tanca a spevu bude hrať:  DJ Marián Kukla a hudobná skupina Malokarpatská kapela

  Cena vstupenky:  25 €   (V cene je zahrnutá 2x večera, prípitok, káva s múčnikom, minerálka a fľaša vína na dvojicu) K dispozícii bude bufet. 

  Objednávanie vstupeniek:  buď vrátením potvrdenej pozvánky na sekretariát riaditeľstva školy (odporúčame odovzdať aj s peniazmi) alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/552 11 86, príp. e-mailom na sps@spstt.sk – do predmetu uveďte „Ples

  Súčasťou  programu bude možno aj tombola. Preto by sme Vás touto cestou chceli poprosiť, aby ste nám podľa svojich možností pomohli s jej zabezpečením a to formou sponzorských darov, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 7.2.2018 v čase od 8.00 - do 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od  vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.

 • Predaj domácich koláčikov

  V termíne od 12. - 13.12. 2017 sa uskutoční na našej škole predaj domácich koláčikov formou dobrovoľného príspevku. Výťažok bude venovaný deťom z Krízového strediska v Trnave. Ďakujeme študentom za organizovanie podujatia a za prejav solidarity deťom, ktoré namajú momentálne svoj domov. Foto

 • Mikukáš na SPŠ v Trnave

  Dňa 6.12.2017 našu školu navštívila vzácna návšteva z neba ale i z podsvetia. Ako to v tento deň vyzeralo v našich triedach a učebniach, si môžete prezrieť na fotografiách. Foto

 • Darilo sa nám...

  Máme 1. a 2. miesto v súťži ZENIT v elektrotechnike a ZENIT v strojárstve. Naši úspešní študenti sú:

  ZENIT v strojárstve  kategória A

  1. miestoFilip Králik (III.SP), 2. miesto - Marián Paldan (IV.S) Diplom

  ZENIT v strojárstve  kategória C

  1. miesto Matúš Cintula (IV.S), 2. miesto - Ondrej Maška (IV.S)

  ZENIT v elektrotechnike kategória A

  1. miestoAdam Bavolár (IV.EB),

  ZENIT v elektrotechnike kategória B

  2. miesto - Martin Kuchar (I.M)

  Blahoželáme!

 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

  Dňa 28. 11. 2017 sa našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník a víťazov 1. a 2. ročníka. Po sčítaní bodov z písomnej a ústnej časti sa určilo nasledovné poradie:

  1. Mário Püšpöky 4. M
  2. Jakub Martinovič, Jakub Oravec 4. EB
  3. Natália Rakovická EA

  Všetkým umiestnením blahoželáme a ďakujeme za účasť, príjemnú atmosféru a snahu. Víťaz školského kola postupuje do obvodného kola. Foto

 • Volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj "Deň študentstva"

  Naša škola reprezentovaná študentami Luciou Šavadínovou II.PT, Bibianou Martinovičovou IV.T, Martinom Barbasom IV.EA, Erikom Klimom IV.EA, Jakubom Peškom I.P, Dominikom Peňakom II.EA, Marcelom Lackovičom III.M, Kristianom Nemčekom II.M, Pavlom Tarandom III.SP a Dominikom Silným II.PRO sa umiestnila na 1. miesto vo volejbalovom turnaji organizovaným SPŠ stavebnou pri príležitosti "DŇA ŠTUDENTSTVA". Blahoželáme. Diplom 

 • Súťaž i-Bobor

  V dňoch 6. a 7.11.2017 sa uskutočnila medzinárodná informaticko-logická súťaž iBobor. 

  V kategórii Junior sa 4 naši žiaci stali úspešnými riešiteľmi:

  Matej Bennár II.M, Marek Kleiman I.EA, Samuel Ušák I.EB, Martin Kuchar I.M. 

  V kategórii Senior sme mali úspešných riešiteľov až 7:

  Adam Bavolár IV.EB, Martin Barbas IV.EA, Ondrej Grajciar IV.S, Patrik Tóth IV.S, Dominik Vyskoš IV.EA, Erik Srnák, III.EA, Jakub Benko, III.EB.

  Adam Bavolár sa zároveň stal víťazom tejto súťaže s plným počtom bodov.

  Gratulujeme! Mgr. Tatiana Prochyrová - koordinátorka súťaže.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 14. novembra 2017 sa o 17,00 hod. uskutoční v jednotlivýchtriedach rodičovské združenie . O 18,00 hod. sa rodičia môžu individuálne informovať o prospechu, správaní a dochádzke u jednotlivých pedagógov.

 • Školské kolo šachového turnaja

  Dňa 24. októbra 2017 sa v škole uskutočnil šachový turnaj. Z celkového počtu 32 účastníkov sa najlepšie umiestnili:

  1. miesto    Jakub Martinovič    IV. EB
  2. miesto    Šimon Talapa         IV. P
  3. miesto    Tomáš Barkoczi     II. S

  Víťazom gratulujeme! Foto

 • Beánie 2017

  26.10. 2017 je "veľkým dňom" pre prvákov našej školy.  Starší študenti prijmú študentov prvých ročníkovv medzi seba. Rezonujúcou témou tohtoročných beánií je tanec. Začíname vo štvrtok 26.10.2017 o 16,00 hod. Program je nasledujúci:

  ♦ privítanie prvákov
  ♦ imatrikulačný sľub
  ♦ diskotéka.

  Prajeme príjemnú zábvu a veľa pekných zážitkov.Foto

 • Najnovší model Citroën C3 na našej škole

  Najnovší model Citroën C3 na našej škole - Obrázok 1Nové auto Citroën C3

  Trnavská automobilka darovala štyri vozidlá Citroën C3 štyrom odborným školám

  Trnava, 4. októbra 2017 – Trnavská automobilka PSA Groupe  darovala štyrom vybraným odborným školám vozidlo na pedagogické účely z radov najnovšieho modelu Citroën C3. Ide o vozidlá, ktoré boli v Trnave vyrobené v rámci pred sériovej výroby.
  V školách sa stanú súčasťou praktického vyučovania a budú slúžiť na zlepšenie vedomostí o konštrukcii motorov, funkčnosti autotronických (elektronických) systémov a ďalších prvkoch novej generácie automobilov. Školy boli vybrané ako  partnerské školy v rámci spolupráce v súlade s praktickým vyučovaním s PSA Groupe Slovakia.

  Školy, ktoré získali dar od PSA Groupe Slovakia: SPŠ dopravná, Trnava, SPŠ Komenského1,Trnava, SOŠ automobilová, Trnava, SOŠ technická, Galanta

  Tento týždeň venované štyri vozidlá pribudnú k už 51 vozidlám, ktoré od roku 2006 do dnešného dňa automobilka venovala desiatkam škôl predovšetkým z regiónu Trnavy, ale aj z iných častí Slovenska.

 • Víťazi mix- volejbalového turnaja ku Dňu župy

  Dňa 5.10.2017 sa na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu v Trnave konal mix-vojebalový turnaj ku Dňu župy. Spomedzi 4 družstiev trnavských stredných škôl sa naši  študenti umiestnili na I. mieste. Blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy. Diplom

   

   

 • Víťazi okresného kola vedomostnej súťaže

  Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže "Kraj, ktorý je mojím domovom" organizované Trnavským samosprávnym krajom. Naša škola sa umiestnila na 1. mieste a postupujeme do krajského kola. O víťazstvo sa zaslúžili nasledovní študenti: Fitoš M. (III.M), Hruška M. (III.M), Benko J. (III.EB), Trnavská N. (III.EB), Nemček K. (II.M), Pastieriková E. (II.M), Bíro P. (II.EB), Mrva G. (II.EB), Velidký T. (II.EB) . Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme.smiley

   

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie - Obrázok 1

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na rodičovské združenie v škol. roku 2017/2018, ktoré sa bude konať v utorok 26.9.2017 o 16:00 hod. v triedach. Program:

   

  • triedne schôdze rodičov a voľba zástupcov rodičov jednotlivých tried do rodičovskej rady,
  • informácie o prospechu žiakov,
  • zasadnutie novozvolenej Rady rodičov o 16,30 h v učebni č. 18 na prízemí a návrh dobrovoľného členského príspevku Rady rodičov,
  • v spoločenskej miestnosti o 16,45 h. schválenie dobrovoľného príspevku plenárnym rodičovským združením.
 • Prenájom

  SPŠ Trnava ponúka na prenájom parkovací priestor:
  - nádvorie školy 40 m2
  - kancelária 8 m2
  - učebňa 32 m2

  Kontakt: SPŠ, Komeského 1, Trnava
  Telefón: 033/5903518 - hodpodárka
  Dňa 1.5.2017