Navigácia

 • Vzdelávací program JA Slovensko

  Aj v tomto školskom roku 2016/2017 je  naša škola je zapojená do vzdelávacích programov JA Slovensko. Prostredníctvom programov JA Slovensko ponúkame žiakom aj podnikateľské vzdelávanie, finančnú gramotnosť, či zručnosti pre zamestnateľnosť. Sme zapojení do programov:

  - JA Aplikovaná ekonómia
  - JA Etika v podnikaní. Plagát

   

   
 • Deň otvorených dverí 6.10.2016

      Dňa dňa 6.10.2016 v čase od 8.00 - do 12.00 h. sa uskutočnil na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave Deň otvorenýcyh dverí. Rodičom a deviatakom sme poskytli dôležité informácie o študijných odboroch, previedli sme ich našimi priestormi a odbornými učebňami a oboznámili sme ich s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Za návštevu verejnosti ďakujeme. Foto

 • XXIX. ročník Stredoškolského pohára ako Memoriál Františka Gažu

  Dňa 5.10.2016 sme sa stali víťazmi Stredoškolského pohára - Memoriál prof. Františka Gažu, ktorého usporiadateľmi bola naša škola a Školský atletický klub SPŠ Trnava. Na prvom mieste sa umiestnila Stredná priemyselná škola Trnava, na druhom mieste sa umiestnila Stredná priemyselná škola stavebná a bronz získalo družstvo Obchodnej akadémie Trnava. Blahoželáme!

 • Literárne súťaže

  Opäť sme úspešní... ;)

  Naši žiaci sa zúčastnili literárnej súťaže v sci-fi poviedke Keď si vymýšľam a obsadili krásne miesta:
  1. miesto Katarína Dudová ( IV.PA)
  3. miesto Dávid Drobný ( II.EB )
                      3. miesto Erik Matovič (II.EB )
  Aj najlepší recitátor je tiež z našej školy!
  V súťaži Hollého pamätník získal 1. miesto Lukáš Poláček ( 1.P ) a za recitáciu duchovnej lyriky si z Dilongovej Trstenej odniesol cenu poroty. Zo srdca im blahoželáme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu našej školy!
 • Klokan

  Dňa 21. marca 2016 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický klokan. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

  1. a 2. ročník - 11 žiakov
  3. a 4. ročník - 9 žiakov

  Žiak Patrik Tóth  z triedy 2. S sa umiestnil na 1. mieste s plným počtom bodov. Víťazovi gratulujeme.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Výsledky prijímacích skúšok sú zverejnené v menu Prijímacie konanie.
   

   

 • Kritériá pre prijatie uchádzača na štúdium v šk. roku 2016-2017
 • Krajská prehliadka SOČ - 38. ročník

  Okresný úrad Trnava odbor školstva poriada na našej škole 8. apríla 2016 Krajskú prehliadku Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej sa zúčastňujú prví dvaja  súťažiaci zo školského kola v jednotlivých súťažných odboroch z trnavského kraja. Všetkým súťažiacim prajeme v mene kolektívu SPŠ veľa úspechov a príjemný pobyt na našej škole.

 • Praha

  V Prahe v priestoroch Právnickej fakulty Karlovej Univerzity  sa 11. až 13. marca 2016 konala medzinárodná študentská konferencia European Students for Liberty (ESFL). Témou konferencie, ktorá prebehla kompletne v anglickom jazyku a na ktorej sa zúčastnilo približne 700 študentov z celého sveta, bola “Students We Should Remember”, teda študenti, ktorých by sme si mali pamätať nielen v súvislosti s históriou pražského študentského boja za slobodu.  Súčasťou podujatia boli aj praktické workshopy.  Na konferencii vystúpilo viac ako 30 rečníkov z celého sveta, od USA po Gruzínsko. Foto

 • Angličtinár roka

  Dňa 27.januára 2016 sa zúčastnili žiaci 1.-4. ročníkov, online testovania Angličtinár roka. Škola skončila na 179 . mieste zo 479 škôl z celej Európy. Výsledky   Foto

 • Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku

  Dňa 11.2.2016 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády z NEJ, kde v kategórii 2D obsadil náš študent Andrej Polednák (IV.ES) 2.miesto a dňa 10.2.2016 na krajskom kole anglickej olympiády sa na 2. mieste umiestni Andrej Remenár (I.EA).  Blahoželáme yes diplom1 diplom2

   

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Dňa 28.1.2016 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Do súťaže sa zapojilo 80 študentov našej školy, ktorí prezentovali práce obsahovo zaradené do ôsmych odborov pred šiestimi odbornými hodnotiacimi komisiami. Najlepšie umiestnení študenti nás budú reprezentovať na krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa bude konať na našej škole. Víťazom Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.angelfoto

 • Zenit v strojárstve - krajské kolo (8.12.2015)

  Máme prvé (Samuel Vidlička IV.ES)  a druhé (Matúš Stiller  IV.ES) miesta v krajskom kole súťaže ZENIT v strojárstve. Blahoželáme! foto

 • Návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Dňa 8.12.2015 bola naša škola poctená návštevou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera.  V našej spoločenskej miestnosti sa zúčastnil porady s riaditeľmi SOŠ, gymnázií a obchodných akadémií Trnavského samosprávneho kraja. Minister si prezrel učebne vybudované firmou Peugeot Citroën Automobiles – Slovakia a školské dielne. Foto

 • BEÁNIE 2015
  15. 10. 2015

  V školskom roku 2015/2016 študenti SPŠ Trnava pokračovali v tradícii študentských beánií. Priemyslovácke beánie boli organizované 15. októbra 2015 študentmi 3. ročníka cvičnej firmy. Celý program sa niesol v stroji času od praveku cez starovek až do dnešnej doby. Nepriehľadnuteľnými osobnosťami v celom programe boli slovanskí vierozvedci Cyril a Metod, ako i neandrtálci z praveku. Prvácke triedy predviedli vynikajúci program a ich tanečné a hudobné kreácie prítomní oceňovali potleskom. Veľké ďakujem patrí všetkým študentom triedy 3.P ale aj ostatným študentom, ktorí pomáhali pri organizovaní a zabezpečovaní celého programu. Poďakovanie patrí aj p. profesorkám a profesorom, ktorí celý program pripravovali a zabezpečovali. Fotoreportáž je v rubrike fotografie.

 • Deň otvorených dverí v SPŠ
  1. 10. 2015

    Dňa 1. októbra sa v našej škole uskutočnil DOD pre žiakov základnej školy ale i priateľov a známych našej školy. Dvere našej školy sme otvorili pri plnej prevádzke školy, učilo sa všetkých 24 tried podľa rozvrhu.  ĎAKUJEM, patrí všetkým študentom, učiteľom, ktorí sa podieľali na úspešnom dni otvorených dverí v SPŠ. Fotografie sú v rubrike fotografie. Video je uložené na stránke: https://youtu.be/WPhU74FOX94

 • Volejbalový turnaj ku dňu Župy

                                                    

  Dňa 1.10 2015 sa študenti našej školy (Dominika Šaradínová IV.T, Klaudia Martinovičová IV.T, Erika Rezbáriková III.P, Bibiana Martinovičová II.T, Matúš Stiller IV.ES, Alexander Bilčík IV.M, Patrik Martinkovič  III.EB, Martin Barbas II.EA, Erik Klimo II.EA ) zúčastnili volejbalového turnaja usporiadaného ku dňu Župy.  V konkurencií škôl : Športové gymnázium J. Herdu, Gymnázium J. Hollého, SZŠ obsadili 1. miesto.  Srdečne blahoželáme ! Foto

 • MEMORIÁL FRANTIŠKA GAŽU - STREDOŠKOLSKÝ POHÁR V ATLETIKE
  29. 9. 2015

  Dňa 29. septembra sa uskutočnil XXVIII. ročník Memoriál Fr. Gažu -stredoškolský pohar v atletike na atletickom štadióne Slávia Trnava. Organizáciu dlhoročne zabezpečuje naša škola a jej učitelia telesnej výchovy. Počasie prialo všetkým atlétom z Trnavských škôl, ktorí bojovali v disciplínach: beh na 100m, 200m, 400 m, 800 m, 1500m, skoky do diaľky a do výšky, vrh guľou a hod oštepom. Záver patril štafetovým behom na 4x100m. Súťažili chlapci aj dievčatá. Jednotlivé úspechy sa bodovali, družstvo, ktoré získalo najviac bodov: Gymnázium Jána Hollého v Trnave. Družstvo SPŠ skončilo na 2. mieste.       Fotografie sú umiestnené v rubrike fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci deviataci a rodičia,

  srdečne vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na našej - Strednej priemyselnej škole sídliacej na Komenského ulici č. 1 v Trnave dňa 1.10.2015 v čase od 8.00 - do 13.00 h. Poskytneme vám najčerstvejšie informácie o študijných odboroch, prevedieme vás našimi priestormi a oboznámime vás s činnosťou v krúžkoch a možnosťami kultúrneho vyžitia. Informácie získate od pedagógov a taktiež od  vás trochu "starších" našich žiakov. Tešíme sa na vás.angel

 • Preukazy ISIC, ITIC

  Od 24.8.2015 škola podpísala zmluvu so združením, ktoré je držiteľom licencií ISIC, ITIC. Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Ponúka množstvo výhod o ktorých sa môžete dočítať na stránke ISIC. Pre žiakov I. a II. ročníka slúži ako študentský preukaz pre vstup do budovy školy. Počiatočná cena preukazu je 20 € (cena karty 7€, čip na prímestkú a mestskú dopravu 3€, 10 € na využívanie zliav). Nasledujúci školský rok je cena 13 €. Žiaci I. ročníka sa môžu  o ISIC uchádzať do 31.8.2015 na sekretariáte školy (peniaze 20€, fotografia 30x25 mm, žiadosť podpísaná zákonným zástupcom), po 31.8.2015 u triednych učiteľov. Ostatní žiaci si vybavujú ISIC u svojich triednych učiteľov.