Navigácia

Elektrotechnika

Výrobky elektrotechnikov, ktorí súťažili o umiestnie v školskom kole SOČ 2017/2018

 

Ekvalizér Inkrementálny merač dĺžok 9-pásmový ekvalizér

 

Subwofer 3D LED zobrazovací panel

 

Kr Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt elektrotechnika ajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 1.12.2016

Dňa 1.12.2016 sa konal  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na Sibírskej ulici 1 v Trnave 33. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci II. a III. ročníka. Prvé miesto v kategórii A  si zabezpečil Adam Bavolár /III.EB/ a 1. miesto v kategórii B  Matej Fitoš (II.M). Obaja postupujú do celoštátneho kola. K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Krajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 4.12.2014

Dňa 4.12.2014 sa konal  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na Sibírskej ulici 1 v Trnave 31. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci II. a IV. ročníka. Druhé miesto v kategórii A  si zabezpečil Juraj Kubiš (IV.EB) a 2. miesto v kategórii B  Martin Bínovský (II.M). Obaja postupujú do celoštátneho kola. K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 

Krajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 5.12.2013

Dňa 3.12.2013 sa konal  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sídliacej na Sibírskej ulici 1 v Trnave 30. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci I. a IV. ročníka. Druhé miesto v kategórii A a postup do celoštátneho kola si zabezpečil   Tomáš Štefanička (IV.EB) a na 3. mieste v kategórii B sa umiestnil Martin Bínovský (I.M). K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 

VIII. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a zručností

Dňa 8. Decembra 2013 nás Peter Sojka /4.EB/ a Peter Bacigál /4.EB/  v Zlatých Moravciach reprezentovali na celoslovenskej súťaži vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore elektrotechnika. V súťaži družstiev sa umiestnili na 3. mieste a v súťaži jednotlivcov 3. miesto obsadil Peter Sojka.

 

Krajské kolo ZENIT– v elektrotechnike - 6.12.2012

Dňa 6.12.2012 sa konal  na Strednej  priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch XXIX. ročník  krajského kola ZENIT  v MIKROELEKTRONIKE, na ktorom nás reprezentovali dvaja žiaci IV. ročníka. Prvé miesto a postup do celoštátneho kola si zabezpečil Peter Sojka (4.EA) a na 3. mieste sa umiestnil Peter Bacigál (4.EB). K dosiahnuým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.